Realizacje – budynki użyteczności publicznej i instytutucje.

W tym dziale chcemy przedstawić jak efekt naszych prac dostawy i montażu stolarki w budynkach użyteczności publicznej np. przedszkola, szkoły, urzędy.